Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

03 tháng 11 2022 13:46

câu hỏi

cho tam giác ABC tìm khẳng định đúng : A.cosA=cos(B+C) B.sin(A+B)=cosC C. sinA=cos(B+C) D.sinA=sin(B+C)

cho tam giác ABC tìm khẳng định đúng :

A.cosA=cos(B+C) 

B.sin(A+B)=cosC 

C. sinA=cos(B+C) 

D.sinA=sin(B+C)


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

06 tháng 11 2022 12:51

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn N Đây là một bài tập thuộc Chương Hệ thức lượng Bài giải chi tiết: Ta có Sin (B+C) = Sin (180-A) = Sin A Cos (A+B) = Cos ( 180-A) = -Cos A Vậy kết quả phù hợp là đáp án D Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: a) x^(2)−6x+5=0

1

Được xác nhận