Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ T

12 tháng 11 2022 08:50

câu hỏi

Cho tam giác ABC, phân giác AD. Qua D kẻ đường thẳng // với AC cắt AB tại E, qua D kẻ đường thẳng // với AB cắt AC tại F. C/m EF là phân giác của góc AED.

Cho tam giác ABC, phân giác AD. Qua D kẻ đường thẳng // với AC cắt AB tại E, qua D kẻ đường thẳng // với AB cắt AC tại F. C/m EF là phân giác của góc AED.


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

13 tháng 11 2022 12:40

Được xác nhận

Xin chào em Đỗ T, Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận