Square root
VBT
Calculator
magnet

Duck X

15 tháng 7 2021 13:55

câu hỏi

Cho tam giác ABC nhọn tại A, đường cao AH.D, E lần lượt là hình chiến của H trên AB, AC.Chứng minh rằng AD. AB=AE. AC


18

2


Linh L

17 tháng 7 2021 03:15

AD.AB=AH²' AE.AC=AH² —> đpcm

Linh L

17 tháng 7 2021 03:16

vì dựa vào hệ thức lượng trong tam giác

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho phương trình bậc hai x^2 +5x +3m=0 a, giải phương trình với m=2 b, tìm m để phương trình đã cho có nghiệm

8

Lihat jawaban (1)