Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiệt P

28 tháng 10 2022 14:15

câu hỏi

Cho tam giác ABC nhọn có đường cao AH. Gọi E là hình chiếu của H trên AB. a, Biết AE = 3,6 cm ; BE = 6,4 cm. Tính AH, EH và góc B ( Số đo góc làm tròn đến độ) b, Kẻ HF vuông góc với AC tại F. Chứng minh AB . AE = AC . AF c , Đường thẳng qua A và vuông góc với EF cắt BC tại D; EF cắt AH tại O.

Cho tam giác ABC nhọn có đường cao AH. Gọi E là hình chiếu của H trên AB.

a, Biết AE = 3,6 cm ; BE = 6,4 cm. Tính AH, EH và góc B ( Số đo góc làm tròn đến độ)

b, Kẻ HF vuông góc với AC tại F. Chứng minh AB . AE = AC . AF

c , Đường thẳng qua A và vuông góc với EF cắt BC tại D; EF cắt AH tại O.

 


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 11:00

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 9 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận