Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang T

09 tháng 3 2023 15:26

câu hỏi

Cho tam giác ABC nhọn có AB < AC . Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. a) CMR: ∆ AFH~∆ ADB b) ∆AFE~∆ACB và EH là tia phân giác góc FED c) gọi I là trung điểm của BC, qua H kẻ đường thẳng vuông góc với HI, đường thẳng này cắt AB tại M và cắt AC tại N. CM ∆ IMN cân

Cho tam giác ABC nhọn có AB < AC . Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

a) CMR: ∆ AFH~∆ ADB 

b) ∆AFE~∆ACB và EH là tia phân giác góc FED 

c) gọi I là trung điểm của BC, qua H kẻ đường thẳng vuông góc với HI, đường thẳng này cắt AB tại M và cắt AC tại N. CM ∆ IMN cân


6

1


Bùi N

08 tháng 4 2023 02:22

<p>??????????????</p>

??????????????

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy chứng minh 1+1=1

36

Lihat jawaban (6)