Square root
VBT
Calculator
magnet

Van D

19 tháng 11 2019 23:17

câu hỏi

Cho tam giác ABC đường cao AH.M là một điểm bất kì trên BC qua M kẻ các đường thẳng song song với AB,AC chúng cắt AC,AB theo thứ tự ở E và D chứng minh ADME là hình bình hành


1

3


Hương N

20 tháng 11 2019 13:57

chịu 😂😂😂😝

Hương N

20 tháng 11 2019 13:57

ngu vl

Trần L

25 tháng 11 2019 12:25

Ta có : ME // AB ( gt ) mà D thuộc AB => ME // AD ( 1 ) Ta có: MD // AC ( gt ) mà E thuộc AC => MD // AE ( 2 ) Từ (1),(2)=> ADME là hình bình hành ( tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành )

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một số tự nhiên lẻ có 2 chữ số và chia hết cho 5 hiệu của số đó và chữ số hàng chục của nó= 86 tìm số đó giải hộ cho mình vs

2

Lihat jawaban (1)