Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương C

25 tháng 2 2023 14:28

câu hỏi

cho tam giác ABC. Hãy tìm trên cạnh AB điểm E, trên cạnh AC điểm F sao cho EF//BC và AE = CF.


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

26 tháng 2 2023 16:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;<br><strong>Phương C</strong>,&nbsp;<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em 
Phương C

Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thục hiện phép tinh: a) 27/23+5/21−4/23+16/21+1/2

5

Được xác nhận