Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly L

09 tháng 12 2019 10:38

câu hỏi

Cho tam giác ABC.Gọi M,N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AC. Trên tia đối của tia NM lấy D sao cho ND=NM. Chứng minh rằng MC//AD


0

2


Phuong V

12 tháng 12 2019 11:32

xét tg AND và CNM có : AN=CN(gt) ND=NM(gt) góc AND =CNM( 2góc đối đỉnh) suy ra tg AND= tg CNM suy ra góc ADN= góc NMC (2 góc tương ứng ) vì góc ADN=NMC và là 2góc so le trong nên suy ra MC//AD

Nguyễn T

12 tháng 12 2019 11:34

Xét t.g AND và t.g CNM có: MN=ND(gt) góc AND=góc MNC(2 góc đối đỉnh) AN=NC(N là trung điểm của AC) =) t.g AND=t.g CNM(c-g-c) =)góc DAC=góc MCA(2 góc t/ư) mà 2 góc này ở vị trí so le trong =) MC//AD

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5³ : 5³ + ( -279 ) – ( 18 : 6 )³

9

Lihat jawaban (1)