Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

09 tháng 4 2020 02:27

câu hỏi

Cho tam giác ABC .Gọi M là trung điểm của BC .CMR :AM nhỏ hơn AB+AC/2


0

1


Tô B

19 tháng 4 2020 15:00

vậy thì bằng ko biết

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tinh: d) x:22/3=41/3

2

Được xác nhận