Square root
VBT
Calculator
magnet

Hhanzz H

27 tháng 10 2022 14:46

câu hỏi

cho tam giác ABC, góc B = 90°, phân giác AD, đường vuông góc với BC tại C cắt tia AD tại E. CK vuông góc với AE tại K. Chứng minh AC^2=AK.ED


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 14:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hhanzz H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hhanzz H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lý: 1) 4.24⋅5^(2)−(3^(3)⋅18+3^(3)⋅12)

1

Được xác nhận