Square root
VBT
Calculator
magnet

Thương M

27 tháng 2 2020 02:31

câu hỏi

cho tam giác ABC góc B = 2 gócC đường cao AH . trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho BE=BH. Chứng minh rằng đường thẳng EH đi qua trung điểm của cạnh BC


0

1


Thương T

29 tháng 2 2020 00:48

góc ABH=góc BEH+góc BHE =2góc BEH mà góc ABM=2góc ACB suy ra góc BEH=góc ACB góc BEH=Góc ACB góc BEH =góc DHC suy ra góc ACB= góc DHC suy ra tam giác HDC cân tại A sr HD=DC sr AD=DA=DC vậy EH đi qua trung điểm của BC

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB>AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)