Square root
VBT
Calculator
magnet

Phong C

27 tháng 11 2019 11:24

câu hỏi

cho tam giác ABC ,D là trung điểm của cạnh AB,E là trung điểm của cạnh AC. Tính độ dài cạnh BC , biết DE =4cm


1

1


Nguyên T

07 tháng 12 2019 15:14

Xét tam giác ABC có : D là trung điểm AB (gt) E là trung điểm AC (gt) => DE là đường trung bình tam giác ABC ( đoạn thẳng nối trung điểm 2 cạnh tam giác ) => DE = 1/2 BC ( Định lí đường trung bình tam giác ) => BC = 2DE => BC = 2.4 = 8 (cm) Vậy BC = 8 cm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một đội xe dự định phải trở 60 tấn gạo ủng hộ người dân gặp khó khăn do dịch covid gây ra . Lúc sắp khởi hành có 3 xe phải điều đi làm việc khác . Vì vậy mỗi xe phải trở nhiều hơn một tấn gạo . Tính số xe lúc đầu của đội

0

Lihat jawaban (1)