Square root
VBT
Calculator
magnet

Ichigo I

21 tháng 1 2020 14:13

câu hỏi

Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AC. Từ D kẻ đường thẳng song song với AB cắt BC tại E, từ E kẻ đường thẳng song song với AC cắt BC tại F. chứng minh rằng: a) ∆ DEF = ∆ ACD b) E và F lần lượt là trung điểm của BC và AC


3

1


Rin R

11 tháng 2 2020 15:11

Làm câu hỏi dài quá bn ơi !

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển hằng đẳng thức sau: x²-1/9

1

Được xác nhận