Square root
VBT
Calculator
magnet

Ichigo I

21 tháng 1 2020 14:58

câu hỏi

Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AC. Từ D kẻ đường song song với BC cắt AB tại E. a) Chứng minh E là trung điểm của AB. b) vẽ hai điểm F và P sao cho D lần lượt là trung điểm của EF và BP. Chứng minh ba điểm C, F, P thẳng hàng.


0

1


Hoàng A

13 tháng 2 2020 02:07

a, vì D là trung điểm của AC và ED//BC suy ra E là trung điểm của AB(theo tính chất của đường trung bình)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thu gọn đa thức sau, chỉ ra bậc. hệ số cao nhất, hệ số tự do. C=x^(2)−5x+7+7x+6x−5x^(2)

1

Được xác nhận

Tung xúc xắc có 4 mặt ( được đánh số : 1,2,3,4 ) nẫu nhiên 50 lần có thể xảy ra sự kiện : mặt số 1 : 10 mặt số 2 : 8 mặt số 3 : 20 mặt số 4 : 12 em hãy tính" xác suất sự kiện mặt 4 xuất hiện sau 50 lần tung ngẫu nhiên "

13

Lihat jawaban (2)