Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh V

23 tháng 9 2021 08:32

câu hỏi

cho tam giác ABC coa AB=1, góc A=105°, góc B=60°. Trên BC lấy điểm E sao cho BE=AB. Vẽ ED//AB. Chứng minh rằng 1/AC^2+1/AD^2=3/4


55

2


Kiến P

23 tháng 9 2021 09:29

bạn ơi, 4/3 hay 3/4 thế ạ ?

Kiến P

23 tháng 9 2021 09:30

chứ 3/4 mình tính kiểu gì cũng không ra

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho hệ phương trình {2x+my=1 và mx+2y=1( với m là 1 tham số) tìm đk của m để hệ có nghiệm duy nhất (x;y).chứng minh rằng khi đó điểm M (x;y) luôn nằm trên 1 đường thẳng cố định. Giúp e vs ạ!!!💜

25

Lihat jawaban (1)