Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ K

06 tháng 1 2020 14:59

câu hỏi

cho tam giác ABC. Chứng minh a) Nếu b + c = 2a thì 2/ha=1/hb + 1/hc b) Nếu b×c=a2 thì sinB×sinC = sin2A , hb×hc=ha2 c) Góc A = 90° <=> mb2 + mc2 = 5ma2


219

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

28 tháng 8 2022 14:15

Được xác nhận

Xin chào em Vũ K Đây là một bài tập thuộc Chương tam giác Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Hoàng T

17 tháng 1 2020 14:23

câu a. là đề bài 2.34 trong sbt toán 10 tập hai đó bạn. bạn tham khảo thêm ở phần giải trang 120nhé. áp dụng định lí sin là ok.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣2x^(2)−3x+1=0},B={x∈R∥2x−1∣=1}. Tìm A∖B

2

Được xác nhận