Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh V

03 tháng 11 2022 14:20

câu hỏi

Cho tam giác ABC có đáy BC = 12 cm Tính độ dài đường trung bình của tam giác

Cho tam giác ABC có đáy BC = 12 cm Tính độ dài đường trung bình của tam giác


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

07 tháng 11 2022 14:02

Được xác nhận

Tam giác ABC có D D là trung điểm của AB E là trung điểm của AC nên DE là đường trung bình của tam giác ABC ⇒ DE = 1/2 BC = 6

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận