Square root
VBT
Calculator
magnet

Lonq L

27 tháng 10 2022 14:28

câu hỏi

Cho tam giác ABC có trực tâm H , kẻ Gọi D là giao diểm của Bx và Cy. a) Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành. b) Gọi O là trung điểm của BC . Chứng minh H, O, D thẳng hàng.

Cho tam giác ABC có trực tâm H, kẻ Gọi D là giao diểm của Bx Cy.

a)      Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành.

b)      Gọi O là trung điểm của BC. Chứng minh H, O, D thẳng hàng.


30

3

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 14:35

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 8 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 14:35

Được xác nhận

<p>Xin chào em Long L</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Long L

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
alt
alt

Mí C

03 tháng 11 2022 09:19

ueugdixbjbrobtjfbdbidjfjdj

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

B) (0,2x-3) (-0,4:x)= 2

3

Được xác nhận