Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

22 tháng 11 2022 13:43

câu hỏi

cho tam giác abc có đường trung tuyến am.gọi d lòa trung điểm của ab, e là điểm đối xứng với m qua d.chứng minh: a.aebm là hình bình hành b.aemc là hình bình hành

cho tam giác abc có đường trung tuyến am.gọi d lòa trung điểm của ab, e là điểm đối xứng với m qua d.chứng minh:

 a.aebm là hình bình hành

 b.aemc là hình bình hành


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

26 tháng 11 2022 06:45

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn M, Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết a//b , aAB = 25 độ , BCb = 145 độ . tính ABC

10

Lihat jawaban (3)