Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao N

20 tháng 3 2023 12:20

câu hỏi

cho tam giác ABC cần tại A .Trên cạnh bc lấy D,E sao cho bd=ce .chứng minh tam giác ADE cân

cho tam giác ABC cần tại A .Trên cạnh bc lấy D,E sao cho bd=ce .chứng minh tam giác ADE cân


5

1


Nguyễn T

27 tháng 3 2023 06:33

<p>Ta có: ∆ABC cân tại A&nbsp;</p><p>➩AB = AC</p><p>&nbsp;➩góc ABC = góc ACB</p><p>Xét ∆ABD và ∆ACE có:</p><p>&nbsp;BD = CE (gt)&nbsp;</p><p>AB = AC (cmt)&nbsp;</p><p>Góc ABC = góc ACB (cmt)&nbsp;</p><p>➩∆ABD=∆ACE&nbsp;</p><p>&nbsp;➩AD = AE</p><p>&nbsp;➩∆ADE cân tại A</p>

Ta có: ∆ABC cân tại A 

➩AB = AC

 ➩góc ABC = góc ACB

Xét ∆ABD và ∆ACE có:

 BD = CE (gt) 

AB = AC (cmt) 

Góc ABC = góc ACB (cmt) 

➩∆ABD=∆ACE 

 ➩AD = AE

 ➩∆ADE cân tại A

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: d) (−2021)abc+ab với a=−21,b=−11 và c=0.

3

Được xác nhận