Square root
VBT
Calculator
magnet

Ginseng G

01 tháng 2 2023 15:41

câu hỏi

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Biết BC= 6cm và AB = 5 cm. 1. Tính diện tích tam giác ABC 2. Tính độ dài đường cao tương ứng với cạnh AB

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Biết BC= 6cm và AB = 5 cm.

1. Tính diện tích tam giác ABC

2. Tính độ dài đường cao tương ứng với cạnh AB

 

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

02 tháng 2 2023 11:31

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần hệ thức lượng trong tam giác</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>a/Ta có: tam giác AHB có AH vuông với HB&nbsp;</p><p>=&gt; AH<sup>2</sup>=AB<sup>2</sup>-HB<sup>2</sup>=16</p><p>=&gt; AH = 4 cm</p><p>SABC = 1/2.AH.BC=12cm<sup>2</sup></p><p>b/ Kẻ CK vuông với AB tại K</p><p>Ta có:</p><p>CK<sup>2</sup>=CB<sup>2</sup>-KB<sup>2</sup>=36-KB<sup>2</sup></p><p>CK<sup>2</sup>=AC<sup>2</sup>-AK<sup>2</sup>=25-(5-KB)<sup>2</sup></p><p>Giải pt: 36-KB<sup>2</sup>=25-(5-KB)<sup>2</sup></p><p>=&gt; KB = 3,6cm</p><p>Thay KB = 3,6 vào CK<sup>2</sup>=CB<sup>2</sup>-KB<sup>2</sup>=36-KB<sup>2</sup></p><p>=&gt; CK = 4,8cm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần hệ thức lượng trong tam giác

Bài giải chi tiết:

a/Ta có: tam giác AHB có AH vuông với HB 

=> AH2=AB2-HB2=16

=> AH = 4 cm

SABC = 1/2.AH.BC=12cm2

b/ Kẻ CK vuông với AB tại K

Ta có:

CK2=CB2-KB2=36-KB2

CK2=AC2-AK2=25-(5-KB)2

Giải pt: 36-KB2=25-(5-KB)2

=> KB = 3,6cm

Thay KB = 3,6 vào CK2=CB2-KB2=36-KB2

=> CK = 4,8cm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đại yêu ai

3

Lihat jawaban (1)