Square root
VBT
Calculator
magnet

Hương G

19 tháng 2 2023 14:05

câu hỏi

Cho tam giác ABC cân tại A,M thuộc BC,MB<MC, BM=CN,EM vuông góc với BC, FN vuông góc với BC,ED//AC.Chứng minh: a) EF cắt BC tại O. Chứng minh OE=OF(2 cách) b)O là trung điểm của CD và EF, Chứng mình OD=OC(ko áp dụng câu a) Mong đc trả lời ạ,mình cảm ơn ạ

Cho tam giác ABC cân tại A,M thuộc BC,MB<MC, BM=CN,EM vuông góc với BC, FN vuông góc với BC,ED//AC.Chứng minh: a) EF cắt BC tại O. Chứng minh OE=OF(2 cách) b)O là trung điểm của CD và EF, Chứng mình OD=OC(ko áp dụng câu a)

Mong đc trả lời ạ,mình cảm ơn ạ

     

2

1


Loan T

21 tháng 2 2023 13:41

<p>Hơi mờ nha^^</p><p>&nbsp;</p>

Hơi mờ nha^^

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 3: Viết cáo biểu tr a) x^(2)+6x+9

1

Được xác nhận