Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ T

21 tháng 5 2020 13:30

câu hỏi

cho tam giác ABC cân tại A.gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và AC .Hai đoạn BN và CM cắt nhau tại G a,chứng minh AM = AN b,Trên tia đối của tia NB lấy điểm K sao cho NK = NG.chứng minh tam giác ANG = tam giác CNK c,chứng minh BG = GK d,Chứng minh BC + AG > GN


2

1


Thiên K

31 tháng 5 2020 07:23

a) ta có: Tam giác ABC cân tại A suy ra cạnh AB=AC Mà +, điểm M là trung điểm cạnh AB => AM=MC= AB/2 (1) +,điểm N là trung điểm cạnh AC => AN=NB= AC/2 (2) Từ (1),(2) suy ra CM=BN b)Xét tam giác ANG và tam giác CNK có: AN = CN ANG = CNK NG=NK Suy ra tam giác ANG= tam giác CNK HAI CÂU CUỐI MÌNH CHƯA LÀM ĐƯỢC 😝😅

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB>AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)