Square root
VBT
Calculator
magnet

Băng B

31 tháng 12 2020 03:53

câu hỏi

cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm AB, AC và BC a) Cm: tứ giác DECF là hình bình hành b) Gọi K là điểm đối xứng của F qua E. Cm: tứ giác AKCF là hình chữ nhật d) Gọi H là điểm đối xứng của A qua K. Vẽ AI vuông góc với CH tại I. Tính số đo góc KIF


8

1


H. Phan

02 tháng 1 2021 07:41

cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm AB, AC và BC a) Cm: tứ giác DECF là hình bình hành. Chứng minh được DE là đtb của tam giác ABC nên DE // BC và DE =1/2BC Mà F là trung điểm BC suy ra F thuộc BC và FC=1/2BC Do đó DE // FC và DE=FC Tứ giác DECF là hbh. b) Gọi K là điểm đối xứng của F qua E. Cm: tứ giác AKCF là hình chữ nhật. Tứ giác AKCF có 2 đường chéo là AC và KF cắt nhau tại E, E là trung điểm AC, KF (gt) suy ra AKCF là hbh (1) Tam giác ABC cân tại A có F là trung điểm BC nên AF là đường cao => góc AFC = 90 độ (2) (1) (2) =>AKCF là hcn. d) Gọi H là điểm đối xứng của A qua K. Vẽ AI vuông góc với CH tại I. Tính số đo góc KIF. Tam giác AIC vuông tại I có IE là trung tuyến =>IE = 1/2AC Mà AC = KF (AKCF là hcn) =>IE = 1/2KF Tam giác KIF có IE là trung tuyến và IE = 1/2KF =>tam giác KIF vuông tại I hay góc KIF = 90 độ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3x-2/x+7=6x+1/2x-3

0

Lihat jawaban (1)