Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

24 tháng 10 2022 13:21

câu hỏi

Cho tam giác ABC cân tại A có M và N lần lượt là trung điểm của BC và AC. Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt MN tại D a) Cm : ABDM là hình bình hành b) So sánh MD và AC c) Tứ giác ADCM là hình gì ? vì sao ?


9

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 13:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn T,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
alt

Zenitsu Z

24 tháng 10 2022 13:29

<p>dhjghvjkfghld</p>

dhjghvjkfghld

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 4. Tìm x, biết: b) (x−4)⋅(3−x)=0

1

Được xác nhận