Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

25 tháng 11 2022 07:14

câu hỏi

Cho tam giác ABC cán tại A,các đường phán giác BD và CE cắt nhau tại K .Chứng mình rằng AK đi qua trung điểm của BC

Cho tam giác ABC cán tại A,các đường phán giác BD và CE cắt nhau tại K .Chứng mình rằng AK đi qua trung điểm của BC

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

26 tháng 11 2022 07:24

Được xác nhận

Xin chào em Hùng N, Bài giải chi tiết: K là giao hai đường phân giác BD và CE nên AK là phân giác của góc A. Mà tam giác ABC cân tại A => AK vừa là phân giác vừa là đường trung tuyến => AK đi qua trung điểm của BC Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết a//b , aAB = 25 độ , BCb = 145 độ . tính ABC

10

Lihat jawaban (3)