Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen L

27 tháng 10 2022 09:41

câu hỏi

Cho Tam giác ABC cân tại A, AM là đường cao. Gọi N là trung điểm của AC. D là điểm đối xứng của M qua N a)Chứng minh rằng:Tứ giác ADCM là hình chữ nhật b)Chứng minh rằng:Tứ giác ABMD là hình bình hành và BD đi qua trung điểm O của AM c)BD cắt AC tại I.Chứng minh rằng:DE=2/3 OB

Cho Tam giác ABC cân tại A, AM là đường cao. Gọi N là trung điểm của AC. D là điểm đối xứng của M qua N

a)Chứng minh rằng:Tứ giác ADCM là hình chữ nhật

b)Chứng minh rằng:Tứ giác ABMD là hình bình hành và BD đi qua trung điểm O của AM

c)BD cắt AC tại I.Chứng minh rằng:DE=2/3 OB


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 09:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyen LN,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyen LN,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang của quyển sách Toán 6 tập I dày 130 trang?

12

Được xác nhận