Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị H

30 tháng 3 2021 05:13

câu hỏi

Cho tam giác ABC cân có AB=AC=5cm, BC= 8cm.Kẻ AH vuông góc với BC ( H thuộc BC). a, Chứng minh HB=HC b, Tính độ dài AH. c, Kẻ HD vuông góc với AB(D thuộc AB), kẻ HE vuông góc với AC ( E thuộc AC).Chứng minh tam giác HDE cân.


12

1


T. Hữu

30 tháng 3 2021 08:00

a) Xét hai tam giác AHC vuông và tam giác AHB vuông AH cạnh chung AC = AB Vậy tam giác AHC = tam giác AHB (ch-cgv) Suy ra HB = HC b) HB = HC = 1/2 BC = 4 cm Xét tam giác AHC vuông tại H AC^2 = AH^2 + HC^2 Suy ra AH^2 = 9 AH = 3 cm c) Xét tam giác HDB vuông và tam giác HEC vuông HB = HC (cmt) DBH^ = ECH^ (tam giác ABC cân tại A) Vậy tam giác HDB = tam giác HEC Suy ra HD = HE Vậy tam giác HDE cân tại H.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tinh 2⋅(−25)⋅(−4)⋅50

1

Được xác nhận