Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

24 tháng 10 2022 13:51

câu hỏi

Cho tam giác ABC có M,N lần lượt là trung điểm AB,AC. a.Biết BC=6cm. Tính MN? b.Tứ giác MNCB là hình gì? Vì sao? c. Gọi K là trung điểm của BC. Tứ giác MNKB là hình gì? d. Gọi I là trung điểm của MN. Chứng minh A đối xứng với K qua I ?

Cho tam giác ABC có M,N lần lượt là trung điểm AB,AC. a.Biết BC=6cm. Tính MN? b.Tứ giác MNCB là hình gì? Vì sao? c. Gọi K là trung điểm của BC. Tứ giác MNKB là hình gì? d. Gọi I là trung điểm của MN. Chứng minh A đối xứng với K qua I ?


15

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 16:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn M</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn M

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 ( 3 điểm). Tính các giới hạn sa a) lim(7n^(2)+3n−1)

0

Được xác nhận