Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

09 tháng 2 2023 15:29

câu hỏi

Cho tam giác abc có góc a vuông.ab=4cm.ac=3cm.ghép 4tam giác thành hình vuông lớn.tính dt hình vuông nhỏ

Cho tam giác abc có góc a vuông.ab=4cm.ac=3cm.ghép 4tam giác thành hình vuông lớn.tính dt hình vuông nhỏ

alt

6

1


Lionel M

10 tháng 2 2023 12:06

<p>Mờ quá bạn ơi&nbsp;</p>

Mờ quá bạn ơi 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9+9+9+9+9

52

Lihat jawaban (14)