Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc C

16 tháng 8 2022 00:59

câu hỏi

Cho tam giác ABC có góc A bằng 90° . Các tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I. Các tia phân giác của các góc ngoài đỉnh B và đỉnh C cắt nhau tại K. Tính số đo bốn góc BTC =? BKC =?


11

2

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 01:43

Được xác nhận

Chào em Ngọc C, Đây là một bài tập thuộc môn TOÁN 6, Chương GÓC, Bài Ôn tập chương Góc Lời giải chi tiết: a) Góc BIC = 180°- (góc IBC + ICB) (1) +) Ta có có IBC = góc ABC/2 (vì BI là p.g của góc ABC); góc ICB = ACB/2 (vì CI là p/g của góc ACB) => góc IBC + ICB = góc (ABC + ACB)/2 = (180° - góc BAC)/2 (1) => góc BIC = 90° + (góc BAC/2) =90 +(90/2)=135° b) góc BKC = 180° - (góc B2 + C2) +) góc B2 = B1 = góc ABx/ 2= (180° - ABC)/2 +) góc C2 = góc C1 = góc ACy/2 = (180° - ACB)/2 => góc B2 + C2 = (360° - ABC - ACB)/2 = (360° - 180o + BAC)/2 = (180° + BAC)/2 (2) => góc BKC = 90° - (BAC/2)=90°-(90°/2)=45° Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Ngọc C

16 tháng 8 2022 13:07

giúp em vẽ hình đc hok ạ

Duc V

30 tháng 8 2022 02:34

a) Góc BIC = 180°- (góc IBC + ICB) (1) +) Ta có có IBC = góc ABC/2 (vì BI là p.g của góc ABC); góc ICB = ACB/2 (vì CI là p/g của góc ACB) => góc IBC + ICB = góc (ABC + ACB)/2 = (180° - góc BAC)/2 (1) => góc BIC = 90° + (góc BAC/2) =90 +(90/2)=135° b) góc BKC = 180° - (góc B2 + C2) +) góc B2 = B1 = góc ABx/ 2= (180° - ABC)/2 +) góc C2 = góc C1 = góc ACy/2 = (180° - ACB)/2 => góc B2 + C2 = (360° - ABC - ACB)/2 = (360° - 180o + BAC)/2 = (180° + BAC)/2 (2) => góc BKC = 90° - (BAC/2)=90°-(90°/2)=45°

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận