Square root
VBT
Calculator
magnet

猫は泣 い

24 tháng 11 2022 07:47

câu hỏi

cho tam giác ABC có góc A= 50 độ . hai tia phân giác của 2 góc trong B và C cắt nhau tại I . hai tia phân giác ngoài của 2 góc B và C cắt nhau tại K . a) tính góc BIC và góc BKC ? b) gọi D là giao điểm của 2 tia BI và CK . tính góc BDC c) cho góc B=2 góc C , tìm góc B , góc C ?

cho tam giác ABC có góc A= 50 độ . hai tia phân giác của 2 góc trong B và C cắt nhau tại I . hai tia phân giác ngoài của 2 góc B và C cắt nhau tại K . a) tính góc BIC và góc BKC ? b) gọi D là giao điểm của 2 tia BI và CK . tính góc BDC c) cho góc B=2 góc C , tìm góc B , góc C ?


5

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển các biểu thức sau (dưa vào hằng đẳng thức ) (5x+3yz)^(2)=

0

Được xác nhận