Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ T

07 tháng 10 2022 14:41

câu hỏi

Cho tam giác ABC, có các đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại I. a) Chứng minh: MN // BC. b) Trên tia đối của tia MI lấy điểm K sao cho MK = MI. Tứ giác AKCI là hình gì? Vì sao? c) Gọi P là trung điểm của BC. Lấy điểm D đối xứng với điểm A qua điểm I. Chứng minh ba điểm I, P, D thẳng hàng. d) Tìm điều kiện của ABC để tứ giác AKCI có đường chéo AC là phân giác của IAK?

Cho tam giác ABC, có các đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại I. 

a) Chứng minh: MN // BC. 

b) Trên tia đối của tia MI lấy điểm K sao cho MK = MI. Tứ giác AKCI là hình gì? Vì sao? 

c) Gọi P là trung điểm của BC. Lấy điểm D đối xứng với điểm A qua điểm I. Chứng minh ba điểm I, P, D thẳng hàng. 

d) Tìm điều kiện của ABC để tứ giác AKCI có đường chéo AC là phân giác của IAK?


26

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 14:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đỗ T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đỗ T,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài một số hệ thức về cạnh và góc

2

Được xác nhận

hãy kể va trình bày đặc điểm các điệu múa dân dang của người thái của người tày theo bảng dưới đây

3

Lihat jawaban (1)