Square root
VBT
Calculator
magnet

M M

16 tháng 10 2022 04:17

câu hỏi

Cho tam giác ABC có BC = 8 CA = 7 AB = 3 khoảng cách từ trọng tâm tam giác ABC đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác abc là bao nhiêu?

  • Cho tam giác ABC có BC = 8 CA = 7 AB = 3 khoảng cách từ trọng tâm tam giác ABC đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác abc là bao nhiêu?

9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 05:36

Được xác nhận

Xin chào em Tí T  Đây là một bài tập thuộc Chương tam giác Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.   Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

8

Được xác nhận