Square root
VBT
Calculator
magnet

Mỹ L

11 tháng 1 2020 15:26

câu hỏi

cho tam giác ABC có b+c=2a chứng minh 2/ha=1/hb+1/hc


1

1


H. Phan

16 tháng 1 2020 04:57

Chào em, Câu hỏi này đã được trả lời ở phần trên em nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cos 3x + cos 2x - cos x + 1 = 0 Giai pt

19

Được xác nhận