Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ T

03 tháng 10 2022 12:47

câu hỏi

Cho tam giác ABC có AM là đường trung tuyến ứng với cạnh BC. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = 1/2 DC  . Kẻ Mx // BD và cắt AC tại E. Đoạn BD cắt AM tại I. Chứng minh: a) E là trung điểm của CD b) AD = DE = EC c) I là trung điểm của AM d) BD = 4DI e) SAIB = SIBM

Cho tam giác ABC có AM là đường trung tuyến ứng với cạnh BC. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = 1/2 DC  . Kẻ Mx // BD và cắt AC tại E. Đoạn BD cắt AM tại I. Chứng minh: 

a) E là trung điểm của CD 

b) AD = DE = EC 

c) I là trung điểm của AM 

d) BD = 4DI 

e) SAIB = SIBM


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 13:05

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Chương 3, lớp 8 Bài giải chi tiết: a) Xét ΔBDC có M là trung điểm của BC ME//BD Do đó: E là trung điểm của CD b) AD=1/2DC Mà DE=EC=1/2DC nên AD=DE=EC c)Xét ΔAME có D là trung điểm của AE DI//ME Do đó: I là trung điểm của AM d) ME=1/2BD ID=1/2ME =>ID=1/4BD hay BD=4DI e) Từ ý b) D là trung điểm của AE Suy ra ID là đường trung bình của tam giác AME hay IA = IM Vậy SAIB= SIBM Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận