Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương T

19 tháng 1 2020 13:33

câu hỏi

cho tam giác ABC có AB<AC,AB=c, AC=b.Qua M là trung điểm của BC . Kẻ đường thẳng vuông góc vs đường phân giác của góc A cắt các đường thẳng AB,AC tại D và E a,CM BD=CE b,Tính AD ,BD theo b,c


1

1


THANH T

20 tháng 7 2020 14:08

có AB j nữa bn?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài: Hàm số bậc nhất ạ

2

Được xác nhận