Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuấn T

Yêu cầu 4 ngày trước

câu hỏi

Cho tam giác ABC có AB+AC = 10cm .Tìm GTLN của SABC

Cho tam giác ABC có AB+AC = 10cm .Tìm GTLN của SABC


3

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: b) (x−3)(4−x)>0

1

Được xác nhận