Square root
VBT
Calculator
magnet

Tik T

06 tháng 10 2022 05:19

câu hỏi

cho tam giác ABC có AB = 7, BC = 24, AC = 23 diện tích tam giác ABC là

alt

7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 05:29

Được xác nhận

<p>Xin chào emTik T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương 2 - Hình học: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng, Bài Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác</p><p>Bài giải chi tiết : trong hình ảnh đính kèm.</p><p>Đáp án chính xác cho câu hỏi này là: Đáp án A</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào emTik T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương 2 - Hình học: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng, Bài Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Bài giải chi tiết : trong hình ảnh đính kèm.

Đáp án chính xác cho câu hỏi này là: Đáp án A

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

7

Được xác nhận