Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

06 tháng 2 2020 07:08

câu hỏi

cho tam giác ABC có AB=6,AC=8, góc A=120 tính S, BC, R, r


1

1


Ý. Trần

08 tháng 2 2020 15:00

Chào em, Câu này em chỉ cần xem lại lý thuyết phần hệ thức lượng trong tam giác nhé. S=1/2.AB.AC.sinA BC^2=AB^2+AC^2-2AB.AC.cosA S=(AB.BC.AC)/4R Từ đó tính được R S=pr với p là nửa chu vi từ đó cũng tính được r, vì đã tính được S ở trên.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1=1+1

19

Lihat jawaban (1)

Tìm k biết: a){,(,5.2n(2^(k)−1)=1330,),,(,5.2n2^(k)=1520,),

1

Được xác nhận