Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị L

17 tháng 1 2023 05:53

câu hỏi

cho tam giác ABC có AB=4 cm , BC=7 cm ,AC= 9 cm. Tính cos A?

cho tam giác ABC có AB=4 cm , BC=7 cm ,AC= 9 cm. Tính cos A?


14

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

19 tháng 1 2023 11:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần hệ thức lượng</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>cosA = (AB.AB + AC.AC - BC.BC)/2.AB.AC = 2/3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần hệ thức lượng

Bài giải chi tiết:

Ta có:

cosA = (AB.AB + AC.AC - BC.BC)/2.AB.AC = 2/3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Nguyễn T

17 tháng 1 2023 06:16

<p>chịu</p><p>&nbsp;</p>

chịu

 

Nguyễn N

21 tháng 1 2023 02:30

<p>127/9</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;</p>

127/9

 

 

  

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận