Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhân T

15 tháng 1 2020 12:41

câu hỏi

Cho tam giác ABC có a=8, b=10, c=13. a) Tam giác ABC có góc tù hay không? Nếu có thì là góc nào? b) Tính bán kính ngoại tiếp tam giác ABC. c) Tính diện tích tam giác ABC.


0

1


H. Phan

16 tháng 1 2020 04:41

Chào em, Với bài này, ta vận dụng định lí cos, định lí sin trong tam giác và các công thức tính diện tích tam giác. Để hiểu rõ hơn, em có thể xem lại các video bài giảng về phần này nhé. a) Theo quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác, ta có: c>b>a => góc C > góc B > góc A Kiểm tra góc C có tù hay không bằng cách tính cos C: cosC= (a^2+b^2-c^2)/(2ab) Thay số ta tính được cosC = -1/32 <0 Do đó tam giác ABC có góc C tù. b) sinC= căn (1- (cosC)^2) (vì sinC>0) Từ đây ta tính được sinC. Sau đó, vận dụng định lí sin trong tam giác, ta có: c/sinC=2R => R=c/(2sinC) Thay số ta tính được R. c) Có R và a,b,c; ta vận dụng công thức: S=abc/(4R) để tính diện tích nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cos 3x + cos 2x - cos x + 1 = 0 Giai pt

19

Được xác nhận