Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh T

22 tháng 12 2019 13:18

câu hỏi

cho tam giác ABC có a=7 b=6 c=8 a, tính S tam giác b, Tính R,r


0

1


H. Phan

02 tháng 1 2020 09:26

A) S=căn (p(p-a)(p-b)(p-c)) Trong đó: p là nửa chu vi p=(a+b+c)/2=(7+6+8)/2=21/2 S=căn (21/2.(21/2-7)(21/2-6)(21/2-8))=(21 căn15)/4 B) S=abc/(4R) Suy ra R=abc/(4S) =7.6.8/(4. (21 căn15)/4))=16 (căn 15)/15 S=pr Suy ra r=S/p=(căn15)/2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bằng mấy Vậy

11

Lihat jawaban (1)