Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan K

Yêu cầu 7 ngày trước

câu hỏi

Cho tam giác ABC có A=2.B, B=3.C: a) Tính các góc A, B, C? b) Gọi E là giao điểm của đường thẳng AB với tia phân giác của góc ngoài tại đỉnh E. Tính góc AEC

Cho tam giác ABC có A=2.B, B=3.C:

a) Tính các góc A, B, C?

b) Gọi E là giao điểm của đường thẳng AB với tia phân giác của góc ngoài tại đỉnh E. Tính góc AEC

 


10

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

Đã được trả lời 7 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Phan&nbsp;K&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương tam giác</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Phan K     

 Đây là một bài tập thuộc Chương tam giác

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Hà K

Đã được trả lời 7 ngày trước

<p>đaay nha</p>

đaay nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình g) 3cos^(2)x=sin^(2)x

1

Được xác nhận