Square root
VBT
Calculator
magnet

Tran Q

24 tháng 3 2023 14:47

câu hỏi

cho tam giác abc có a (0;2) b (1;2) c(5;5) gọi h là chân đường cao kẻ từ b m,n lần lượt là trung điểm ab và bc viết phương trình đường tròng đi qua hmn

cho tam giác abc có a (0;2) b (1;2) c(5;5) gọi h là chân đường cao kẻ từ b m,n lần lượt là trung điểm ab và bc viết phương trình đường tròng đi qua hmn


12

1


Thiện N

26 tháng 3 2023 10:37

<p>Không biết làm&nbsp;</p>

Không biết làm 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1: Tìm x,y a)x^2+2y^2+2xy-2x+2=0

16

Được xác nhận