Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

14 tháng 12 2019 11:22

câu hỏi

cho tam giác ABC, AB=AC. gọi I lag trung điểm của BC. từ B kẻ đường thẳng song song với đường thẳng AC, cắt đường thẳng AI tại D. chứng minh rằng a) tam giác AIB= tam giác AIC B) AL vuông góc với BC c) ID= IA và góc BAI= góc CDI


0

1


Thao N

14 tháng 12 2019 15:40

a) * xét tam giác AIB và tam giác AIC có: + AB= AC + IB= IC + AI chung Vậy tam giác AIB = AIC (c.c.c)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho∆ABC vuông tại A , trên tia đối tia AB lấy D sao cho AB=AD a/CM ∆ABC=∆ADC và ∆CDB cân b/Vẽ AE//BC . CM ∆EAC cân và AE=EC c/Gọi F là trung điểm của BC.CM 3 đường thẳng BE,AC,DF cắt nhau tại 1 điểm d/CM BE < DF

24

Lihat jawaban (1)