Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc B

05 tháng 10 2022 11:39

câu hỏi

Cho tam giác ABC A = 90 độ đường cao AH .trong các đoạn thẳng sau AB;AC;BC;AH; HB;HC. Hãy tính các đoạn thẳng còn lại nếu biết AH =9,6 HC =12,8

Cho tam giác ABC A = 90 độ đường cao AH .trong các đoạn thẳng sau AB;AC;BC;AH; HB;HC. Hãy tính các đoạn thẳng còn lại nếu biết AH =9,6 HC =12,8


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 12:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ngọc B</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài Hệ thức lượng trong tam giác vuông.</p><p>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Ngọc B

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài Hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bbfbkhbfogh

6

Lihat jawaban (2)