Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

19 tháng 10 2022 07:54

câu hỏi

Cho tập hợp A={y∈Z∣y=(2x+1)/(x+1),x∈Z}. Só tập con của tập A là


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 08:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài tập hợp</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Ta có: y=(2x+1)/(x+1)∈Z</p><p>⇔1–1/(x+1)∈Z</p><p>⇔(x+1)∈Ư(–1)={–1;1}</p><p>⇔x=0 hoặc x=–2</p><p>A={–2;0}</p><p>Các tập con của A là: ∅; {0}; {–2}; {–2;0}</p><p>Số tập con của A là: 4</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài tập hợp

Câu trả lời chi tiết như sau:

Ta có: y=(2x+1)/(x+1)∈Z

⇔1–1/(x+1)∈Z

⇔(x+1)∈Ư(–1)={–1;1}

⇔x=0 hoặc x=–2

A={–2;0}

Các tập con của A là: ∅; {0}; {–2}; {–2;0}

Số tập con của A là: 4

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận