Square root
VBT
Calculator
magnet

Mfkdjwadskdasj M

04 tháng 10 2022 14:56

câu hỏi

Cho tập hợp A ={x;5;y;7} Chọn khẳng định đúng A. 5 ∈ A B. 0 ∈ A C. 7 ∉ A D. y ∉ A

Cho tập hợp A ={x;5;y;7} Chọn khẳng định đúng 

A. 5 ∈ A

B. 0 ∈ A

C. 7 ∉ A

D. y ∉ A


2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 15:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em Mfkdjwadskdasj M</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài tập hợp</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Khẳng định đúng là: 5 ∈ A</p><p>Vậy đáp án là A</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em&nbsp;</p>

Xin chào em Mfkdjwadskdasj M

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài tập hợp

Lời giải chi tiết như sau:

Khẳng định đúng là: 5 ∈ A

Vậy đáp án là A

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em 

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 15:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Mfkdjwadskdasj M</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên, Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp<br>Bài giải chi tiết:Phần tử 5 thuộc A</p><p>Vậy đáp án A đúng<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Mfkdjwadskdasj M
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên, Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Bài giải chi tiết:Phần tử 5 thuộc A

Vậy đáp án A đúng
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng tỏ các biếu thức sau không phụ thuộc vào biến c) C=(x+1)(x^(2)−x+1)−(x−1)(x^(2)+x+1)

0

Được xác nhận