Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê Đ

17 tháng 12 2022 02:46

câu hỏi

Cho tập hợp A=[-2 ;4] và B=[-3;2]. Xác định tập hợp A∩B và biểu diễm chúng trên trục số

Cho tập hợp A=[-2 ;4] và B=[-3;2]. Xác định tập hợp A∩B và biểu diễm chúng trên trục số

 


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

19 tháng 12 2022 11:22

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần tập hợp Bài giải chi tiết: Ta có: A∩B = [-2;2] Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)